Využití elektronických tržišť

Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

Obchodně zastupujeme provozovatele elektronického tržiště TENDERMARKET, největší a nejpoužívanější e-tržiště veřejné správy.

TENDERMARKET je elektronické tržiště veřejné správy - webová aplikace, umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek v některém ze stanovených zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách i mimo jeho rámec.

Další informace naleznete zde: