Školení ovládání e-tržiště

Naši zkušení lektoři Vás naučí ovládat elektronické tržiště v souladu s metodikou MMR ČR a platnou legislativou.

Související kurz

Ovládání elektronického tržiště TENDERMARKET pro zadavatele

Hlavním cílem semináře je základní seznámení účastníků (zadavatelů veřejných zakázek se systémem elektronických tržišť veřejné správy s legislativním rámcem této problematiky a představení webové aplikace el. tržiště TENDERMARKET®, umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek v některém ze stanovených zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách i mimo jeho rámec.

Seminář bude zaměřen zejména na:

 • představení provozovatele el. tržiště TENDERMARKET®
 • legislativní rámec elektronického tržiště
 • základní technicko-technologické informace o e-tržišti
 • praktická ukázka zadávání zakázek malého rozsahu
 • praktická ukázka dalších funkcionalit e-tržiště
 • dostupné informační a metodické zdroje o e-tržišti
 • rozsah podpory uživatelů
 • rozsah aditivních služeb
 • diskuze a dotazy účastníků

Lektoři

 • Ing. Zbyněk Miklík
 • Aleš Kratochvíl

Komu je seminář určen?

Zadavatelům veřejných zakázek, kteří vyžadují individuální přístup (max. počet účastníku 20) a kteří mají zájem (popř. mají povinnost) elektronická tržiště veřejné správy používat.

Cena

870 Kč bez DPH za osobu.

Termín

Místo konání

Office House
Ovocný trh 11, Praha 1
(místnost Amadeus/Don Giovani)