Profil zadavatele

Zajistíme zadavatelům aktivaci a provoz Profilu zadavatele pro veškeré druhy zadávacích řízení. Aktivace Profilu zadavatele je pro všechny zadavatele ZDARMA.

Co je to Profil zadavatele?

V § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Jako elektronický nástroj musí profil zadavatele splňovat požadavky stanovené § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

S účinností od 1. 1. 2013 je zadavatel povinen v souladu s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele uveřejňovat základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele v podobě strukturovaných dat. K 1. 1. 2013 byl tedy zadavatel povinen zajistit úpravu svého profilu zadavatele tak, aby byl profil zadavatele v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb.

V případě zájmu o zřízení Profilu zadavatele nás kontaktujte.