Elektronizace VZ

Pro podporu procesu administrace veřejných zakázek elektronickou cestou nabízíme zadavatelům certifikovaný elektronický nástroj eGORDION.

Informační systém eGORDION slouží ke správě a evidenci veřejných zakázek, podporuje řízení celého zadávacího procesu a umožňuje provádění všech elektronických úkonů dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Systém byl vyvinut v roce 2004 a od té doby je neustále zdokonalován a rozšiřován. Systém se skládá z několika vzájemně integrovatelných softwarových modulů, které je navíc možné plně přizpůsobit přání zákazníka.

Informační systém eGORDION byl vyvinut v souladu s požadavky Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek a je certifikován dle vyhlášky č. 9/2011 Sb., jako elektronický nástroj v souladu s §149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to v maximálním možném rozsahu 15 skupin elektronických úkonů pro všechny zadávací postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách. Kromě administrace zadávacích řízení veřejných zakázek zadávaných dle zákona o veřejných zakázkách podporuje systém i zadávání zakázek mimo rámec tohoto zákona, zejména pak veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronický nástroj je možno rozšířit o mnohé doplňkové moduly a funkce dle individuálních přání zákazníka.