Školení dodavatelů na e-tržišti

Dodavatelům, kteří mají zájem obchodovat prostřednictvím elektronických tržišť, přinášíme kurz, který je seznámí s elektronickými tržišti jak z pohledu teorie (legislativy), tak především z pohledu praxe (podávání nabídek).

Související kurz

Ovládání elektronického tržiště TENDERMARKET pro dodavatele

Hlavním cílem kurzu je základní seznámení účastníků (dodavatelů veřejných zakázek se s systémem elektronických tržišť veřejné správy, včetně legislativního rámce a ředstavení webové aplikace el. tržiště TENDERMARKET®, umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek v některém ze stanovených zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách i mimo jeho rámec.

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Obsahem kurzu jsou zejména tyto oblasti

 • představení provozovatele el. tržiště TENDERMARKET®
 • legislativní rámec elektronického tržiště
 • základní technicko-technologické informace o e-tržišti
 • praktická ukázka zadávání zakázek malého rozsahu
 • praktická ukázka dalších funkcionalit e-tržiště
 • dostupné informační a metodické zdroje o e-tržišti
 • rozsah podpory uživatelů
 • rozsah aditivních služeb
 • diskuze a dotazy účastníků

Lektoři v rámci praktické naučí účastníky e v rámci školení, kurzu zaměřují především na praktické ukázky práce s tržištěm.

Lektoři

 • Ing. Zbyněk Miklík
 • Aleš Kratochvíl

Komu je seminář určen?

Dodavatelům veřejných zakázek, kteří vyžadují individuální přístup (max. počet účastníku 20) a kteří budou mít zájem elektronická tržiště veřejné správy používat.

Cena

870 Kč bez DPH za osobu.

Termín

Místo konání

Office House
Ovocný trh 11, Praha
(místnost Amadeus/Don Giovani)