Jak hledat a najít - Profil zadavatele

Uvědomujeme si, že je pro dodavatele a veřejnost obtížné hledat relevantní informace v prostředí Internetu. Zadavatelé používají různé elektronické nástroje, na kterých zveřejňují informace o svých veřejných zakázkách. Někteří zadavatelé používají elektronická tržiště, jiní používají svoje webové stránky jako informační vývěsku pro zakázky malého rozsahu, atd.

Místo na kterém zadavatel zveřejňuje informace o svých veřejných zakázkách nazýváme

Profil zadavatele

Co je to Profil zadavatele?

V § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

S účinností od 1. 1. 2013 je zadavatel povinen v souladu s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele uveřejňovat základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele v podobě strukturovaných dat. K 1. 1. 2013 byl tedy zadavatel povinen zajistit úpravu svého profilu zadavatele tak, aby byl profil zadavatele v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb.

V současné době připravujeme kurz zaměřený výhradně na problematiku „Profilu zadavatele“.

V případě zájmu o tento kurz sledujte aktuálně vypsané kurzy zde.