Jak funguje elektronická aukce

Elektronická aukce je efektivním nástrojem elektronické soutěže, většinou ve fázi kdy už jde „jen“ o cenu. Obchodní podmínky jsou vyjednány před vlastní aukcí a to listinnou formou nebo také elektronickou cestou (vstupní nabídky včetně obchodních podmínek. Součástí bývá i návrh smlouvy).

Zadavatel realizuje elektronickou aukci většinou v prostředí elektronického certifikovaného nástroje. Výjimkou jsou pouze zakázky malého rozsahu a to ještě na komodity na které se nevztahuje povinnost soutěžit prostřednictvím el. tržiště.

S elektronickou aukcí se samozřejmě dodavatelé setkávají i mimo svět veřejných zakázek. Těchto aukčních portálů je v ČR několik na různé technické úrovni.

Společnost SENBIO s.r.o. se primárně zaměřuje na realizaci aukcí na klíč pro veřejné zadavatele prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje eGORDION a dále na poradenství a školení v oblasti aukcí realizovaných prostřednictvím el. tržiště TENDERMARKET.

Účast v aukci je pro dodavatele vždy zdarma. Neplatí žádný registrační ani vstupní poplatek.

Aukce probíhá z pohledu dodavatele následovně

  1. registrace do systému (eGORDION, TENDERMARKET)
  2. podání vstupní nabídky (může být vyžadováno potvrzení nabídky elektronickým podpisem)
  3. vlastní on-line aukce
  4. vyhodnocení aukce ze strany zadavatele (po ukončení aukce zadavatel oznámí v uvedené lhůtě výsledek)

Pokud máte zájem o individuální školení elektronických aukcí z pohledu dodavatele kontaktujte nás.