Energetické úspory

Pro jednotlivce, občany, domácnosti poskytujeme poradenství v oblasti energetických úspor. Agregací poptávek energií (elektřina, plyn) jednotlivých občanů, domácností dosáhnou jednotlivci vyšší úspory, výhodnějších obchodních podmínek (nemusí jít vždy jen o cenu, i když ve většině případů tomu tak je) než kdyby vyjednávali o ceně samostatně.

Prostředkem k dosažení tohoto cíle je využití aukce (holandského typu), a to za pomoci specializovaného softwarového nástroje.

Zprostředkujeme obcím, společenstvím vlastníků a dalším organizacím službu komplexní administrace sdruženého nákupu energií (popř. jiné komodity jako jsou hlasové, datové služby atd.).

Komplexnost spočívá v realizaci služby od A do Z.

  1. Sběr dat od koncových spotřebitelů = domácností (pro účely zmapování agregovaného nákupního potenciálu pro účely sdružené poptávky) ve spolupráci s obcí, organizátorem aukce
  2. Oslovení potenciálních dodavatelů komodity
  3. Realizace on-line aukce (agregovaný součet jednotlivých poptávek domácností) prostřednictvím el. nástroje
  4. Komunikace s vítězem aukce a zajištění všech administrativních kroků ve spolupráci s vítězem el. aukce

Pro účastníky aukce platí jednoduché pravidlo: pokud není dosažena prostřednictvím aukce nižší cena než stávající pro domácnost se nic nemnění a zůstávají u stávajícího dodavatele. Pokud je cena výhodnější domácnost uzavírá novou smlouvu s vítězem aukce.

Veškeré služby pro domácnosti, tak i obec, společenství vlastníků poskytujeme zdarma.

Projekt je pro všechny zúčastněné strany bezrizikový a výhodný.

Pokud máte zájem o zařazení Vaší domácnosti do aukce energií, kontaktujte nás vyplněním formuláře níže. V případě realizace vhodné aukce, Vás budeme kontaktovat.

Napište nám

Položky označené (*) jsou povinné.


Zvětšit mapu