O nás

Společnost SENBIO s.r.o. byla založena s cílem poskytovat služby spojené s elektronizací nákupních procesů.

V souvislosti s realizací projektu elektronických tržišť veřejné správy, poskytujeme poradenství a školení zaměřená na praktické využití e-tržišť v ČR, využití elektronických nástrojů pro podporu procesu zadávání veřejných zakázek, využití sdružených nákupů v praxi.

Naše zkušenosti s využitím elektronických tržišť sahají až do roku 2003, kdy byla v provozu e-tržiště určena pro subjekty veřejné správy k nákupům ITC.

Dnes, v rámci nové koncepce elektronických tržišť předáváme naše zkušenosti jak zadavatelům, tak dodavatelům zboží a služeb určených k obchodování na e-tržištích dle platných pravidel stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

V oblasti školení a vzdělávání máme bohaté zkušenosti. Našimi školiteli jsou především dlouhodobí spolupracovníci, odborníci - interní a externí lektoři, kteří aktuálně přizpůsobují obsah školení nejen momentálním legislativním nařízením, ale také cílové skupině, která projevuje o školení zájem.

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala v roce 2014 společnost Senbio, s.r.o. finanční prostředky pro realizaci projektu „Veřejné zakázky elektronickou cestou.

Stručný obsah projektu:

  1. Zadávání veřejných zakázek elektronickou cestou
  2. Profil zadavatele a jeho využití
  3. Orientace v prostředí Internetu v oblasti veřejných zakázek
  4. Podávání nabídek na veřejné zakázky elektronickou cestou

Ukončení projektu Veřejné zakázky elektronickou cestou CZ.1.07/3.2.11/0300102

Projekt Veřejné zakázky elektronickou cestou byl realizován v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Hlavním cílem projektu při jeho realizaci byla perfektní orientace v oblasti veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou a orientace zadavatelů veřejných zakázek a dodavatelů v internetovém prostředí.
Dílčím cílem bylo pak vytvoření 8 metodik a pilotní ověření vzdělávacího programu, vytvoření e-learningového portálu a proškolení 120 osob v problematice veřejných zakázek.

V průběhu realizace projektu bylo vytvořeno 8 metodik, které byly postupně ověřovány v průběhu školení. V rámci projektu taktéž vznikl e-learningový portál, který sloužil účastníkům kurzu jednak jako prostředek komunikace, také jako úložiště učebních materiálů a také prostřednictvím e-learningu probíhala některá školení.

V rámci klíčových aktivit byla realizována školení vždy pro dvě skupiny - pro dodavatele a zadavatele veřejných zakázek. Někteří účastníci školení absolvovali více tematických školení, jiní absolvovali pouze jedno téma (jeden celek školení KA). Účastníci si ze školení odnášeli nejen teoretické znalosti, ale také učební materiály a praktické příklady, jež jsou pro problematiku veřejných zakázek velice důležité. Ti, kteří úspěšně absolvovali školení, získali osvědčení. Poměrná část účastníků školení absolvovala z důvodu zvýšení své kvalifikace v oblasti veřejných zakázek, jiní účastníci jsou z pozice svého zaměstnání přímo dotčeni veřejnými zakázkami, a tak považovali za nutné toto školení absolvovat pro bezproblémové řešení VZ. Dodavatelé pak absolvovali školení z důvodu seznámení se s touto problematikou, jelikož se zapojují nebo mají zájem se zapojovat do VZ.