Komplexní školení zaměstnanců ve státní správě.

Certifikace

Každý účastník, který úspěšně dokončí elarningový kurz, obdrží certifikát o absolvování.

Některá školení jsou také zakončena vystavením osvědčení o absolvování – více viz. odkaz níže „Vyberte si kurz

On-line vzdělávání

Připravili jsme pro Vás e-learningové kurzy.

Každý úspěšně absolvovaný kurz je zakončen vystavením certifikátu.

V roce 2014 bude otevřen on-line kurz „Veřejné zakázky elektronicky“, viz. sekce e-learning.

Velký výběr termínů

Realizujeme vzdělávací akce pro velké skupiny, stejně jako individuální kurzy šité na míru Vašim potřebám.

Pokud máte zájem o individuální školení nebo Vám žádný z vypsaných termínů nevyhovuje, kontaktujte nás.

Konkrétní termíny, aktuálně vypsaných kurzů najdete zde.

Vyberte si kurz

Veřejné zakázky – elektronicky

Ukončení projektu "Veřejné zakázky - elektronicky" CZ.1.07/3.2.05/04.0112

Projekt Veřejné zakázky - elektronicky byl realizován v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014. Hlavním cílem projektu byla podpora dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji a také perfektní orientace v oblasti veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou a naučit cílovou skupinu orientovat se v oblasti elektronického zpracování veřejných zakázek. Dílčím cílem bylo vytvořit 8 metodik řešících hlavní zásady zadávání veřejných zakázek, které byly po dobu realizace projektu ověřovány na základě proběhlých školení, proškolení nejméně 120 osob v rámci pilotního ověření vzdělávacího programu, vyřešit částečnou, nebo úplnou neznalost základních podmínek veřejných zakázek a odstranit tak hlavní problém v této oblasti - chybně zadávané veřejné zakázky.

Za dobu realizace projektu bylo vytvořeno 8 metodik, které relevantní členové realizačního týmu v průběhu realizace projektu ověřovali a upravovali na základě proběhlých školení. Tyto metodiky byly připomínkovány jak samotnými lektory, tak i účastníky školení. K tvorbě učebních materiálů se scházel projektový tým (lektoři, metodici, věcný manažer), který tyto připomínky konzultoval a zpracovával.

V rámci projektu také vznikl e-learningový portál, který byl určen účastníkům kurzu jako prostředek komunikace a taktéž jako úložiště učebních materiálů, prostřednictvím e-learningu taktéž proběhla některá školení.

V rámci klíčových aktivit KA 02 až KA 05 byla realizována školení pro 2 skupiny účastníků - školení pro dodavatele a zadavatele. Někteří účastníci absolvovali více tématických školení, jiní absolvovali jen jedno téma (jednu KA). Náplní školení bylo, aby si účastníci odnesli jak teoretické znalosti, tak také učební materiály a praktické příklady z praxe, které jsou pro pochopení problematiky nezbytné. Úspěšní absolventi školení získali osvědčení. Účastníci školení jej absovovali z převážné většiny z důvodu zvýšení kvalifikace v oblasti veřejných zakázek.Dodavatelé pak absolvovali školení z důvodu pochopení problematiky VŘ.

Pokud máte zájem o účast v dalších kurzech navštivte sekci „Další kurzy a školení“, nebo nám zašlete zprávu, budeme Vás kontaktovat s podrobnější informací o konaných kurzech a školeních.